Hrvatski Nogometni Klub “VAL”

OIB | 21665888111
Broj računa | 
HR 3124070001100661308
Adresa
 | Vukovarska 34, 21216 Kaštel Stari
Telefon/fax | 021 230277
Email | hnkval1912@gmail.com

Podatci o upravi

Predsjednik uprave | Vinko Strizić
Dopredsjednik |

Članovi uprave

Koordinator za poslove sigurnosti | Ivan Radunić
Koordinator za odnose s navijačima i veteranima | Ignacijo Radunić
Član uprave | Dalibor Adašević
Tajnik | Ivan Grbeša
Član uprave | Jozo Latinčić

© Copyright - 2018 HnkVal.hr